ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567  ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง