เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อำนวยความสะดวกติดตั้ง App Thasala และ Line notify ให้แก่บุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร A ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชันโซลูชัน พร้อมด้วย นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์ และนางสาวญาปกา สัมพันธมาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

อำนวยความสะดวกติดตั้ง App Thasala และ Line notify ให้แก่บุคลากรใหม่ของศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 51 ราย  เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบลงเวลาการทำงาน และสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้