Search
Close this search box.

Gmail เพิ่มฟีเจอร์ใหม่: Undo/Redo, ตัวอักษร Strikethrough และดาวน์โหลดไฟล์ EML

กูเกิลประกาศเพิ่มคุณสมบัติใหม่ของ Gmail ทั้งหมด 3 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

  • เพิ่มปุ่ม Undo/Redo ในหน้าต่าง Compose อีเมล
  • เพิ่มรูปแบบตัวอักษรขีดฆ่า (Strikethrough) ในหน้าต่าง Compose อีเมล

  • ดาวน์โหลดอีเมลออกมาเป็นไฟล์ .EML ได้

คุณสมบัตินี้จะทยอยเปิด มีผลกับผู้ใช้งาน Gmail ทุกคน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : https://www.blognone.com/node/107722

Comments

comments