การตรวจเช็คเครือข่ายเบื้องต้นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน Internet ไม่ได้

cannot

1. กรณีไอคอนคอมพิวเตอร์ขึ้นกากบาทสีแดง (มุมล่างขวาของจอภาพ)

1.1 ให้ทำการตรวจสอบสาย LAN ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยการถอดสายและเสียบเข้าไปใหม่

ทดลองเปิด Browser เพื่อใช้งาน Internet

1.2 หากทำตาม ข้อที่1 แล้วเครื่องหมายกากบาทสีแดงยังอยู่

ให้แจ้งในระบบ E-Service เพื่อเข้าแก้ไขต่อไป

2. กรณีรูปคอมพิวเตอร์ไม่ขึ้นกากบาทสีแดง (มุมล่างขวาของจอภาพ)

2.1 ให้ทำการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับหมายเลข IP address หรือไม่ ตามลำดับขั้นตอนในภาพ


ให้กดคลิกขวาของ Mouse ตามลูกศร


แล้วกดคลิกซ้ายของ Mouse ตามลูกศร


– แล้วกดคลิกซ้ายของ Mouse ตามลูกศร


– แล้วกดคลิกซ้ายของ Mouse ตามลูกศร


– ให้กดคลิกขวาของ Mouse ตามลูกศร


– แล้วกดคลิกซ้ายของ Mouse ตามลูกศร


– แล้วกดคลิกซ้ายของ Mouse ตามลูกศร


– ให้สังเกตุที่ลูกศร

2.2 หากตรวจสอบแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับหมายเลข  IP address ให้แจ้งในระบบ E-Service เพื่อเข้าแก้ไขต่อไป