ขอเชิญใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์ (license) การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท Fujian Foxit Software Development จำกัด (มหาชน) กับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งสามารถ Download หรือใช้งานได้แล้วโดยโปรแกรมจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวด้วยอีเมล @mail.wu.ac.th เท่านั้น ในช่องทาง  https://forms.gle/SHCG6qDseVkoTF4d8 หรือ QR Code โดยโปรแกรมจัดการเอกสาร Foxit PDF Editor สามารถใช้งานได้พร้อมกันสูงสุด 2 อุปกรณ์ ทั้งนี้ ศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรมได้ที่ https://shorturl.asia/rJBL8 หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะใช้งานได้ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
Foxit PDF Editor