เลือกตั้ง

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

บุคลากรฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอท่าศาลา สถานที่เลือกตั้ง โถงกลางชั้น ๑ อาคารไทยบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเชิญให้ นายสรพงศ์ ทินกร นายช่างเทคนิค ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอท่าศาลา ซึ่งนายสรพงศ์ได้รับเชิญการเป็นกรรมการดังกล่าว อีกทั้งยังเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมรับฟังคำชี้แจงซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๖ อีกด้วย

 เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง