wu wifi

การติดตั้ง WU WiFi เตรียมพร้อมให้บริการในการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ประจำปี 2566

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ให้บริการ Wi-Fi ภายใต้ SSID : ITF WORLD TENNIS @ WU ของการแข่งขันเทนนิส ITF WORLD TENNIS TOUR เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทีมงานฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมและเพียงพอ ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันบริเวณพื้นที่สนามเทนนิส ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 10 ก.ย. 2566  ซึ่งนายชณวัฒน์ หนูทอง วิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ได้ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบบเครือข่ายไร้สายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พค. 66 นี้