บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) โดยบันทึกเทปในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้ด้วย

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) ซึ่งนำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน และนักศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยบันทึกเทปในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร    บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

 

Comments

comments