|

EN

Happy New Year 2023

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสปีใหม่

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2566 สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในบุคลากรของหน่วยงาน

วันนี้ (4 มกราคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณโถงกลางของอาคารคอมพิวเตอร์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลพร้อมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้แก่บุคลากรในหน่วยงานอีกด้วย

ในการนี้ ได้มี รองศาสตาจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอดีดผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์คนแรก มาร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรจากหลาย ๆ หน่วยงาน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอขอบพระคุณในความกรุณามา ณ โอกาสนี้

Comments

comments