|

EN

การคืนค่าหน้าจอ

การคืนค่าหน้าจอ

กรณีจอภาพกลับหัว (กรณีศึกษาคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200 Pro )

สำหรับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่มีค่อยมีคนใช้เนื่องจากเป็นเทคนิคที่บังคับให้ต้องใช้กับ 2 จอขึ้นไป โดยเป็นเทคนิคในการหมุนจอภาพทั้งในมุม 90 องศาและมุม 180 องศา แต่ในกรณีที่ใช้จอเดียว เคสนี้จะพบ  ในสำนักงานที่พบบ่อยโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ HP รุ่น 6200 Pro เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้า Windows หน้าจอจะกลับหัว ไม่สามารถใช้งานได้ ดังภาพที่1

ภาพที่1

วิธีแก้ปัญหา

          ใช้เมาส์คลิ๊กขวาที่หน้าจอเลือก Graphics Option > Rotation >Rotate to 0 Degrees  ดังภาพที่2หน้าจอก็จะกลับมาปกติ พร้อมใช้งาน

ภาพที่2

Comments

comments