คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอแนะนำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลด ตามลิงค์ต่อไปนี้

คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

http://touchpoint.in.th/book/microsoft-teams/index-h5.html#page=1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Touchpoint.in.th

คลิปแนะนำการใช้งาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Microsoft Thailand