|

EN

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

อาการเสีย

        1.เครื่องคอมพิวเตอร์เงียบ , ไฟไม่เข้า

วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น

 •  ตรวจสอบการต่อ ปลั๊ก อยู่ในสภาพดีและถูกต้องหรือไม่  สายไฟ มีร่องรอยหนูกัด  ขาด หรือไม่   ปลั๊กพ่วง มีไฟเข้าปกติหรือไม่  กรณีที่สายไฟต่อพ่วง UPS ให้ ดูไฟสถานะบอกการทำงานเป็นปกติหรือไม่และทดลองต่อตรงกับปลั๊กไฟ
 •  ทดลองเปลี่ยน Power Supply   ใหม่

      2. ไฟเข้าเครื่องแต่ไม่ขึ้นหน้าจอ

วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น

 • เช็คดูการต่อสายไฟจากปลั๊กไฟมายังจอภาพ หรือปลั๊กไฟหลังจอภาพว่าสายหลวมหรือไม่ ตรวจดูว่าสวิทซ์ของจอภาพกดเปิดหรือยัง
 • ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊ก เปิดฝาเคส แล้วถอดการ์ดจอออกมาทำความสะอาด โดยใช้ยางลบขัดที่ตำแหน่งทองแดง  นำกลับไปเสียบให้เรียบร้อย ลองเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดูใหม่   ถ้ายังใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่
 • ทดลองเปลี่ยนสายจอหรือลองสลับจอภาพใหม่

     3. เครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงร้องดังปี๊บ ตอนเปิดเครื่อง

วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น

เครื่องไม่สามารถผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนการเปิดเครื่อง  เครื่องจะหยุดการทำงาน ลักษณะดังกล่าว สาเหตุอาจจะเป็นที่ แรม   การ์ดจอ   เมนบอร์ด  และ คีย์บอร์ด Error

ลักษณะเสียงปี๊บ

 • เสียงปี๊บยาว 1 ครั้ง ตามด้วยสั้น 1 ครั้ง มีปัญหาที่เมนบอร์ด
 • เสียงปี๊บยาว1 ครั้งตามด้วยสั้น 2 ครั้ง มีปัญหาที่การ์ดจอ   (ปิดเครื่อง  เปิดฝาเคส ถอดการ์ดจอ มาทำความสะอาด  ถ้ายังใช้งานไม่ได้ ทำการเปลี่ยน การ์ดจอใหม่ )
 • เสียงปี๊บยาว 3 ครั้ง มีปัญหาที่คีย์บอร์ด Error  ( เปลี่ยนคีย์บอร์ดตัวใหม่หรือเช็คการต่อคีย์บอร์ดว่าต่อถูกต้องหรือไม่ )
 • เสียงปี๊บยาว ซ้ำ มีปัญหาที่หน่วยความจำ   ( ปิดเครื่อง  เปิดฝาเคส ถอด Ram มาทำความสะอาด ถ้ายังใช้งานไม่ได้  ทำการเปลี่ยน Ram ใหม่ )
 • เสียงปี๊บสูงต่ำสลับกันไป อุณหภูมิของซีพียูสูงกว่าปกติ

    4.เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์เสียงไม่ดัง

วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้น

 • ตรวจเช็ค ให้แน่ใจว่าสายไฟของลำโพง เสียบถูกช่องหรือไม่
 • คลิ๊กเมาส์ขวาที่ This Pc เลือก Properties ดังภาพที่1

ภาพที่1

 •   ตรวจเช็ดดูว่า Driver การ์ดเสียงติดตั้งสมบูรณ์หรือไม่ ถ้า Driver ติดตั้งถูกต้องเรียบร้อย ตรง Speaker จะปกติ  ถ้าลง Driver ผิด จะเป็นกากบาทสีแดง

ภาพที่2

 • คลิ๊กเมาส์ซ้าย ที่รูปลำโพงด้านล่างขวามือของ Windows เพื่อดูว่ารูปลำโพงเปิด-ปิด เสียง หรือลำโพงเป็นรูปกากบาทหรือไม่  ปรับเปิดเสียงเพื่อให้ใช้งานได้

ภาพที่3

 • ใช้เมาส์คลิ๊กขวาที่ลำโพง ด้านล่างขวามือของ Windows เลือก open sound setting  เพื่อปรับเสียง

ภาพที่4

 • กรณีเช็คแล้วการ์ดเสียงเสีย    ก็สามารถเปลี่ยนและ Set driver sound ใหม่  เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์

Comments

comments