โปรแกรมค้างขณะใช้งาน Not respone ( For Windows10 )

โปรแกรมค้างขณะใช้งาน( For Windows10 )

1.กดปุ่มคีบอร์ด  Alt + Ctrl + Delete  ที่แป้นพิมพ์พร้อมกัน จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่1  คลิ๊ก Task Manager ดังภาพที่1

ภาพที่1

2.เลือก Application ดูว่าโปรแกรมไหนที่ not responding ก็ไปที่โปรแกรมตัวนั้น แล้วกด end task โปรแกรมที่ทำให้เครื่องค้าง  ก็จะหยุดการทำงาน ดังภาพที่2

ภาพที่2

3.กรณีที่แป้นพิมพ์ค้าง ให้คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Task bar ดังภาพที่3  จะขึ้นแถบ Task Manager มาเช่นกัน เลือก Application ดูว่าโปรแกรมไหนที่ not responding  ก็ไปที่โปรแกรมตัวนั้น แล้วกด end task โปรแกรมที่ทำให้เครื่องค้าง  ก็จะหยุดการทำงาน

ภาพที่3

Comments

comments