การให้บริการ Forti Client VPN สำหรับใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

หมดปัญหาวันหยุดหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการเข้าถึงระบบต่าง ๆ เสมือนนั่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัย ด้วยการติดตั้งระบบ Forti Client VPN ช่วยให้ท่านใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ เช่น DOMS ฐานข้อมูลห้องสมุด ระบบรองรับการใช้งานทั้ง PC, Android และ iOS ทั้งนี้ ผู้ใช้งานควรสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้อื่นเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและมีความรับผิดชอบใน Username และ Password ของตนเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวิศิษฏ์ เรืองพรหม  โทรศัพท์ภายนอก: 0 7567 3444  โทรศัพท์ภายใน: 73444  หรือ โทร: 08 1958 7721

คู่มือการใช้งาน FortiClient
คู่มือการติดตั้งระบบสำหรับ Windows และ Mac

คู่มือสำหรับการติดตั้งระบบ FortiClient สำหรับ Window และ Mac (ฉบับภาษาไทย)

คู่มือการติดตั้งระบบสำหรับ Smartphone

คู่มือสำหรับการติดตั้งระบบ FortiClient สำหรับ Mobile
(ฉบับภาษาไทย)

FortiClient Installation Guide for Windows & MacOS

FortiClient Install and Setup Guide for Windows & MacOS (English Version)

FortiClient Installation Guide for Smartphone

FortiClient Installation and Setup Guide for Smartphone (Android & iOS) (English Version)