Home / ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

Kick Off 5ส

ตรวจประเมินครั้งที่ 1 

โดยกรรมการภายนอก วันที่ 16 กพ. 2560

 

 

เตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจประเมิน

โดยคณะกรรมการภายนอก  

 

 

Facebook Comments