|

EN

ขั้นตอนในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Windows

ขั้นตอนในการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Windows

  1.  คลิกเมาส์ขวาที่เมนู Start ที่อยู่ทางมุมซ้ายของจอภาพจากนั้นเลือกคำสั่ง Run ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอเมนู Start

  1.  จากรูปที่ 1 เมื่อคลิกเมาส์ที่ Run แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้จอดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอเมนูคำสั่ง Run

  1.  จากรูปที่ 2 ให้พิมพ์คำสั่ง winver จากนั้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Open โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ

  1.  จากรูปที่ 3 จะเห็นเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานคือ Windows 10 Version 1903

หมายเหตุ : กรณีถ้าจะดูเวอร์ชั่นของ Windows 7 ก็ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับของ Windows 10

Comments

comments