|

EN

การตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติบน Windows 10

การตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

  1. ให้เปิด  Control Panel โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอ Control Panel

  1.  จากรูปที่ 1 ให้คลิกเมาส์ที่ Administrative Tools โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอ Administrative Tools

  1.  จากรูปที่ 2 ให้คลิกเมาส์ที่ Task Scheduler โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอถัดไปดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าจอ Task Scheduler

  1.  จากรูปที่ 3 ให้คลิกเมาส์ขวาที่ Task Scheduler Library และเลือกที่เมนู Create Basic Task… โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอ Create Basic Task Wizard

  1.  จากรูปที่ 4 ในช่อง Name: ให้กำหนดชื่อ Shutdown จากนั้นคลิกปุ่ม Next > โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไป

รูปที่ 5 หน้า Task Trigger

  1. จากรูปที่ 5 โปรแกรมจะถามว่าจะให้คำสั่ง Shutdown ทำงานเมื่อไร จากรูปให้เลือก เป็น Daily คือให้ทำงานทุกวัน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next >

รูปที่ 6 หน้าจอ Daily

  1.  จากรูปที่ 6 หน้าจอจะให้กำหนดวันที่เริ่มใช้งานและเวลาที่เริ่มใช้งาน เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Next >

รูปที่ 7 หน้าจอ Action

  1.  จากรูปที่ 7 ให้เลือกที่ Start a Program จากนั้นคลิกปุ่ม Next >

รูปที่ 8 หน้าจอ Start a Program

  1.  จากรูปที่ 8 ให้คลิกที่ปุ่ม Browse… จากนั้นให้ไปเลือกไฟล์ชื่อ shutdown.exe ซึ่งตำแหน่งของไฟล์จะอยู่ที่ c:\windows\system32 ดังในรูป จากนั้นให้ใส่ค่าเพิ่มภายใต้หัวข้อ Add arguments (optional): ให้ใส่ค่า -s –f –t 10 (10 เป็นเวลามีหน่วยเป็นวินาที ความหมายคือต้องการให้คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องหลังจากถึงเวลาที่กำนหนดไว้ภายในกี่วินาทีหรือนาที ถ้าต้องการตั้งเป็นนาทีก็ให้คำนวณเวลาออกมาเป็นวินาทีก่อน) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next > เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

รูปที่ 9 หน้าจอ Summary

  1.  จากรูปที่ 9 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสรุปการกำหนดค่าต่างๆ ที่ได้ตั้งมา ถ้าต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม < Back แต่ถ้าไม่แก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม Finish เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอัตโนมัติ

Comments

comments