ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมการใช้งานระบบแผนที่นำทางและแนะนำสถานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUMap)

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมการใช้งานระบบแผนที่นำทางและแนะนำสถานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUMap) ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้อง eTesting 4 ชั้น 1 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการอบรม และ นางสาวเบลล์  ชาโนเพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร

ระบบดังกล่าวเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปยังสถานที่หรืออาคารต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป และ ระบบปฏิบัติการ IOS เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป

 

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong