ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรยายการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร บรรยายและนำชมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บรรยายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Facebook Comments

About