Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ และการให้บริการแจ้งซ่อมผ่าน Call Center ให้กับทีม  Helpdesk เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ของการให้บริการแจ้งซ่อมผ่าน Call Center  ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีผ่านทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ทุกวันทำการ เพราะสำหรับเรา “คุณคือคนสำคัญเสมอ”

Facebook Comments

About Janejira Phumduang