Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_CDT   ผู้มีความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Facebook Comments

About Janejira Phumduang