ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ครอบคลุม ลานกิจกรรมอุทยานพฤกษศาสตร์

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ครอบคลุม ลานกิจกรรมอุทยานพฤกษศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ลงพื้นที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (WiFi)  เพื่อให้สัญญาณครอบคลุม ลานกิจกรรม อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ของอุทยานพฤกษศาสตร์ เช่น หอชมฟ้า กางเต้นท์ เป็นต้น