|

EN

WU31th

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 โดยมีพิธีการในหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31  ต่อด้วยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากร โดย นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 100 คน ซึ่งมีบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับจำนวน 5 คน และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี จำนวน 85 คน ซึ่งมีบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับจำนวน 3 คน และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรับแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ ในครั้งนี้ รวมจำนวน 8 คน ได้แก่

จุตรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
1. นายธีระศักดิ์ ด่านสกุล

เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.)
1. นายคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล
2. นายเอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร
3. นางสาวสุภาพร ทองจันทร์
4. นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด

ร่วมพิธีรับมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ
1. นางณัฐรดา เลขาพันธ์
2. นายนันทชัย ไชยเสน
3. นายสุเทพ น้อยลัทธี

ขอขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานอย่างวิริยะอุตสาหะของทุกท่านตลอดมา และขอเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

Comments

comments