ติดตั้งคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ติดตั้งคอมพิวเตอร์รองรับการจัดการเรียนการสอน

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ในห้องเรียนอาคารเรียนรวม 6 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Smart Class Room

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย นายธนิต พุมดวงและนายอภิชาติ รักชอบ นายช่างเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 50 ชุด ณ ห้อง ST210 อาคารเรียนรวม 6 เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย และรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Smart Class Room

ติดตั้งคอมพิวเตอร์         ติดตั้งคอมพิวเตอร์

ติดตั้งคอมพิวเตอร์      ติดตั้งคอมพิวเตอร์

ติดตั้งคอมพิวเตอร์      ติดตั้งคอมพิวเตอร์

ติดตั้งคอมพิวเตอร์      ติดตั้งคอมพิวเตอร์