ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์ โดยมีนายชัยรัตน์  กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม และนายบรรพต  ใบมิเด็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน

นายบรรพต ใบมิเด็น เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ การออกแบบ และการตกแต่งภาพอย่างดียิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบแบนเนอร์และเว็บไซต์ในงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี นับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้และแนะนำการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานให้สวยงาม

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกำหนดจัดทั้งสิ้น 5 หลักสูตร โดยหลักสูตร เทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์ เป็นหลักสูตรที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานสามารถนำเสนอข้อมูลให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และรองรับกับทุกอุปกรณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong