เปิดตัว U App ปฏิวัติวิถีชีวิตนักศึกษาสู่ดิจิทัลไลฟ์ที่ครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัว University Application (U App) แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

U App เป็นแอพพลิเคชั่นซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่  “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด” (Smart University and Cashless Society) ผ่านนวัตกรรมการบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการตอบสนองและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐไปพร้อมกันด้วย

U App เป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว ยกระดับ Digital Life Style ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาผ่าน platform University Application และเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยฟังก์ชัน อาทิเช่น virtual card เพื่อใช้สำหรับแสดงตัวตนในการเข้า-ออก สถานที่ เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด การเข้าสอบ ผ่าน Mobile Application ได้แทนการใช้บัตรนักศึกษา การทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ สอดคล้องกับ New Normal และเตรียมเชื่อมต่อ Digital Healthcare ไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong