ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชัยรัตน์  กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายชัยยันณ์ ดำแก้ว Programmer หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นพิธีกรจัดอบรม นายชัยยันณ์ ดำแก้ว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านการถ่ายภาพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศหลายผลงานด้วยกัน เช่น
  • ชนะเลิศการประกวด โครงการ travel photography of the year 2014
  • Brand Ambassadors – H&Y FILTER
  • Brand Ambassadors – Sony digital camera
  • Trip Leader – Travel Photography
หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายภาพตามโจทย์ที่วิทยากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ 2 ของโครงการพัฒนาทักษะการทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดขึ้นรวม 5 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตรเขียนข่าวให้โดนใจ ในเว็บไซต์หน่วยงาน
  2. หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพทำเว็บให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน
  3. หลักสูตรเทคนิคการตกแต่งภาพสำหรับเว็บไซต์
  4. หลักสูตร Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  5. หลักสูตรการสร้างธีมด้วย Elementor
 
Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong