ปิดให้บริการระบบ WU e-Learning ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563

เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายสำหรับบริการระบบ WU e-Learning ให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอปิดให้บริการระบบ WU e-Learning เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง และนางนวพร ไชยเสน โทรศัพท์ภายใน 3469 และ 3441 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong