OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Testing เพื่อการจัดสอบออนไลน์ จำนวน 7 รุ่น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Testing เพื่อการจัดสอบออนไลน์ ในวันที่ 5, 7 และ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 และ 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นายสุชาติ  เสริมศิริ และนายไพศาล พุมดวง เป็นวิทยากร และนางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง นางสาวปิยมาศ จิตตระ นายสรพงษ์ ทินกร เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 168 คน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับเกียรติจาก นายชัยรัตน์  กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวเปิดการอบรม

ระบบ e-Testing เป็นระบบการจัดสอบออนไลน์ ที่ช่วยให้การจัดสอบเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับทุกคน

ระบบ e-Testing มีความสามารถดังนี้

  • สร้างข้อสอบจากไหนก็ได้ เพียงแค่มี Web Browser
  • แก้ไข จัดการข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • นักศึกษา สามารถทำข้อสอบได้จากทุกที่
  • มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุม เช่น ระบบจัดการห้องสอบ การสร้างรายวิชาสอบได้ไม่จำกัดจำนวน ตรวจข้อสอบอัตโนมัติ เลือกข้อสอบที่ดีที่สุดเก็บไว้ใช้งานได้ รองรับการทำข้อสอบถึง 9 ประเภท แสดงรายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าสอบ เป็นต้น
  • รองรับการทำงานทุกแพลตฟอร์ม เช่น สมาร์ทโฟน แทบเล็ต คอมพิวเตอร์
  • และยังมีความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Testing สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่ต้องการใช้งานระบบ และยินดีรับคำติชม คำแนะนำ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong