ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มรอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Testing เพื่อการจัดสอบออนไลน์ อีก 2 รุ่น

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Testing เพื่อการจัดสอบออนไลน์ และเปิดรับสมัครอาจารย์และผู้สนใจ จำนวน 5 รุ่น นั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวนมาก ในการนี้ จึงเพิ่มรอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Testing เพื่อการจัดสอบออนไลน์ อีก 2 รุ่น ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้

  • รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
  • รุ่นที่ 7 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 25 คน

ผู้สนใจสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/34SrGOk

หรือ สแกน QR Code  

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong