การใช้งาน Google mail ในบัญชีของมหาวิทยาลัย

เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้งานอีเมล์ Google ของมหาวิทยาลัยได้แล้ว โดยวิธีการใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนของคู่มือดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/0B3i_xKLNSz0HQzJxQW1NcDR1b1VwYUNEODZhRHhZY3lPLW5N/view?usp=sharing

ส่วนนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไปและบัณฑิตศึกษาโปรดรอการดำเนินการทางบัญชีผู้ใช้งานอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเร็วๆ นี้จะสามารถใช้งานครบทั้งมหาวิทยาลัย

ข้อแนะนำ: การใช้งานนั้นไม่ควรเก็บไฟล์ที่สำคัญไว้ในบัญชีอีเมล์นี้เพียงที่เดียว ควรสำรองข้อมูลตนเองไว้หลายแห่ง เพื่อป้องกันความเสียที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้จากผู้ให้บริการ

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ โทร. 075-673455 คุณวิชชุกร หรือ 075-673400 DTC Call Center

Facebook Comments

About