ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาด้วย WordPress

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการประกวดเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย WordPress ขึ้น เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานได้แสดงศักยภาพด้านความคิด การออกแบบ และการจัดทำ Content ในเว็บไซต์ ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการประชุมประเมินผลคะแนนและตัดสินโครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่พัฒนาด้วย WordPress ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://hospital.wu.ac.th/
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ https://wacc.wu.ac.th/
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่
อุทยานพฤกษศาสตร์ http://botany.wu.ac.th
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ https://smd.wu.ac.th

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบของรางวัลที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีก่อนวาระการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ชนะการประกวด และขอขอบคุณหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of CloudFlare's Turnstile service is required which is subject to the CloudFlare Privacy Policy and Terms of Use.