ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณจากใจ ศทท. และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อาทิเช่น หน่วยงานสนับสนุน สำนักวิชา วิทยาลัย โครงการ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาสวัสดีปีใหม่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกัน

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

  

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong