ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเชิญร่วมพิธีทำบุญหน่วยงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีกำหนดจัดพิธีทำบุญหน่วยงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
– 10.00 น. พิธีสงฆ์
– 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
– 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยขอให้ตอบรับเข้าร่วมพิธีทางระบบ e-Office และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 นี้ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong