|

EN

ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานNice to Meet U Flea Market เปิดตัว U App

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (ม …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงานNice to Meet U Flea Market เปิดตัว U App Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบบัณฑิตคนดี (S.T.U.A.C.T.) ให้แก่บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา

    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายมานิต  จิต …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบบัณฑิตคนดี (S.T.U.A.C.T.) ให้แก่บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563

    นางสาวสุภาพร  ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบบริหารหลักสูตร (TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 Read More »

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิท …

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ยินดีต้อนรับประดู่ช่อใหม่!!! ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุ่มกำลังคนเต็มที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์เต็มระบบ

    ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมในการให้บริการระบบ …

ยินดีต้อนรับประดู่ช่อใหม่!!! ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุ่มกำลังคนเต็มที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์เต็มระบบ Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมในหัวข้อ การให้บริการทาง …

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีม Helpdesk Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่ …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น”

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรอ …

ขอเชิญพนักงาน สาย ป. เข้าร่วมกิจกรรม “ค้นหา App ในใจคุณ เพื่อช่วยให้ชีวิตการทำงานใน มวล. ง่ายขึ้น” Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง …

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการจัดทำนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน …

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส Read More »