• การลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา (WU Pass)
  • การใช้งานระบบเครือข่าย WiFi
  • จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย SSID ของหอพัก 3BB WiFi
  • นักศึกษาทำอย่างไร หากลืมรหัสผ่าน
  • ช่องทางติดต่อสอบถาม งาน Help Desk

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วยบริหารจัดการการเรียนรู้เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์

ระบบการจัดสอบออนไลน์
ช่วยให้อาจารย์สร้างข้อสอบจากไหนก็ได้ เพียงแค่มี Web Browser สามารถแก้ไข จัดการข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา นักศึกษาสามารถทำข้อสอบจากไหนก็ได้ แค่มี Web Browser การแสดงผลทันทีหลังสอบ

ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติ
เป็นระบบที่ใช้รองรับการสอบเพื่อใช้สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติโดยใช้ Keyword โดยมีเครื่องมือสำหรับรองรับการป้องกันการทุจริตในการสอบ นักศึกษาสามารถสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ iPad และ iPhone ได้