คู่มือการใช้งาน ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance) ด้วยสมาร์ทโฟน

คู่มือการใช้งาน ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance) ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Line Thasala

Time Attendance

 

ชมคลิปวีดิโอแนะนำการใช้งาน ที่นี่