อีเมลสำหรับบุคลากร

คู่มือการ Register ระบบ E-mail สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 1. เปิด Web Browser แล้วป้อน URL. https://email.wu.ac.th
 2. คลิกที่ข้อความ Email Registration
 3. เข้าสู่หน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำหรับบุคลากร” ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ดังนี้
 • รหัสพนักงาน
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้ง 2 บรรทัด โดยมีหลักในการเลือกรหัสผ่าน ดังนี้
ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร, ประกอบด้วยตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่และตัวเลข
 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง
 1. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะปรากฏหน้าจอ “Success! อินเตอร์เน็ตสามารใช้งานได้แล้ว” พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) ให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบ นั่นหมายความว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้งาน Email และระบบ Electronics ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
 2. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนใน ข้อ.4 ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยได้ ต้องตรวจสอบและทำการ Approve จากผู้ดูแลระบบ ในขั้นตอนนี้ รอประมาณ 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยได้
 3. ทดสอบเข้าใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยโดยเข้าใช้งานได้ที่ https://email.wu.ac.th/owa/
 • ช่อง Username ตามที่แสดงผล ในข้อ.4
 • ช่อง Password ตามที่กำหนดใน ข้อ.3
 • กดปุ่ม Sign in หรือ Enter
 1. การเข้าใช้งานครั้งแรก สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าเพิ่มเติมมี 2 ส่วน คือ
 • Language หรือภาษาที่ใช้ในการแสดงผล
 • Time zone หรือเขตเวลา โดยทั่วไปเลือก (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta)
 1. หลังจากตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกเสร็จ ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Save ก็สามารถใช้งาน Email ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แล้ว ให้ผู้ใช้งานทดสอบ การส่ง การรับ Email เพื่อตรวจสอบได้เลย