ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกเวลาเรียน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

  1. ห้อง E-testing จำนวน 4 ห้อง รวม 200 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนและการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing)

2. ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล  มีจำนวน 2 ห้อง รวม 98 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ที่รองกับการประมวลผลกราฟิกแบบ 3D

การเชื่อมโยงเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการทุกห้องเชื่อมต่อเป็นระบบ Local Area Network และเชื่อมโยงกับ Internet ผ่านระบบเครือข่าย Campus network W.U.net พร้อมสัญญาณ WiFi ที่ครอบคลุมทั้งอาคาร และมีจุดบริการประชาชนที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเพื่อใช้ WiFi ได้ฟรี​​

  การใช้งานห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้กำหนดตารางการใช้ห้องผ่านทางระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถขอใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรมได้ผ่านทางศูนย์บริการการศึกษา โดยตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้จาก เว็บไซต์ตารางการใช้ห้อง ศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th

Facebook Comments