แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

ปกแผน 20 ปี Version 1 ขึ้นเว็บ

คำนำ สารบัญ และเนื้อหา แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี Version1 ขึ้นเว็บ

https://drive.google.com/open?id=1tB9IBPSHV8wsBpSdRNrzFV5swE69Skea

https://drive.google.com/open?id=1h6xZcnClKU4xee5vACqdCT-HV4DEQ_PZ​

Update ปรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ปี

ปกและสารบัญแผน 20 ปี Version 2 ขึ้นเว็บ

 

Facebook Comments