แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

ปกแผน20ปี Version1ขึ้นเว็บ

คำนำ สารบัญและเนื้อหาแผนยุทธศาสตร์20ปี Version1ขึ้นเว็บ

https://drive.google.com/open?id=1tB9IBPSHV8wsBpSdRNrzFV5swE69Skea

https://drive.google.com/open?id=1h6xZcnClKU4xee5vACqdCT-HV4DEQ_PZ​

Updateปรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์4ปี

ปกและสารบัญแผน20ปี Version2ขึ้นเว็บ

 

Facebook Comments