ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์  0-7567-3421 – 4 (office) , 0-7567-3400 (Call Center)
โทรสาร 0-7567-3420

cdt@mail.wu.ac.th

Facebook Comments