ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ / โทรสาร 

0-7567-3421-4 (Office),
0-7567-3400 (Call Center)
/ 0-7567-3420

e-Mail 

cdt@mail.wu.ac.th
Facebook Comments