คู่มือการติดตั้ง GenStat-EDU

ขั้นตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ GenStat-EDU มีดังนี้

1.  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับ Activate code สำหรับติดตั้งโปรแกรมได้ที่ https://bit.ly/2URe5n1 หรือสแกน QR Code

 

2. ศึกษาวิธีการติดตั้งโปรแกรมได้ที่

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม GenStat-EDU

 

3. ศึกษาคู่มือการใช้งาน ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

Genstat playlist via Youtube

Introduction of Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=_92Fdn6X0t8

Getting Started with Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=MYfXaV29F3k

Working with Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=o32QGA-NQyM

Producing Summary Statistics in Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=_gRO79QbXQI

Getting Help in Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=CopQNplXjl4

ANOVA, Regression or REML with Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=kwlTsiDOwh0

Experimental design in Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=4ggSC0EBZGA

T-test in Genstat:  https://www.youtube.com/watch?v=MbmjSDpn9Do

Chi – square Test:  https://youtu.be/XVbbkam8zjA

Split Plot Design:  https://youtu.be/2P2ngRhFY0U

Displaying Data in Graphs on Genstat:  https://youtu.be/YN2IgiPTs_w

Importing an Excel Spreadsheet:  https://youtu.be/BHQXA21B4gw

Importing a Range of Excel Data:   https://youtu.be/pkPPSuBHOCM

Saving and Exporting Data:  https://youtu.be/z7cN_uZ3GMM

Basic Genstat EP.01 : Overview and importing data:  https://youtu.be/3ztnl_VbOn4

Basic Genstat EP.02 : Producing summary statistics and a boxplot:

https://youtu.be/PcT6neq0qMk

Basic Genstat EP.03 : Importing data from Excel:

https://youtu.be/un901TtZFpk

Basic Genstat EP.04 : Converting data structures:

https://youtu.be/ATIngJ2Y7BY

Basic Genstat EP.05 : Calculations on variates – an example of converting measurements:

https://youtu.be/r_wkki6S4UY

Basic Genstat EP.06 : Calculations – data transformation and summary:

https://youtu.be/3v3_R6b3QMU

Facebook Comments