รายงานการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ประจำเดือน

ประกาศแจ้ง สามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 5 เวลา 15.30 น. ของเดือนถัดไปเท่านั้น เพื่อใช้ข้อมูลในการสรุปรายงานประจำเดือนครับ

ลำดับ

เดือน

รายงาน

1

มกราคม

รายงาน

2

กุมภาพันธ์

รายงาน

3

มีนาคม

รายงาน

4

เมษายน     

รายงาน

5

พฤษภาคม

รายงาน

6

มิถุนายน     

รายงาน

7

กรกฏาคม

รายงาน

8

สิงหาคม

รายงาน

9

กันยายน

รายงาน

10

ตุลาคม

รายงาน

11

พฤศจิกายน   

รายงาน

12

ธันวาคม

รายงาน