Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร จ.นครศรีธรรมราช  เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัล 2019 กับการศึกษาไทย ความสำคัญและประโยชน์”  โดย ดร. เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ณ ห้องประชุม 2  อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมีการชมสื่อวีดิทัศน์ “Walailak University An Era of Change” และ “สวนวลัยลักษณ์” จากนั้นก็มอบของที่ระลึกและได้เก็บภาพความประทับใจก่อนที่จะนำคณะชมเมืองมหาวิทยาลัย และไม่ลืมที่จะเก็บภาพความประทับใจในการเข้าชมสวนวลัยลักษณ์ด้วย

Facebook Comments

About Janejira Phumduang