ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายนันทชัย ไชยเสน ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล และ นางนวพร ไชยเสน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้แทนหน่วยงานถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

โดยมี พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช นางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้นำนักศึกษา ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย จากนั้นผู้แทนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ตามลำดับ

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธี ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ อ่านบทถวายพระพร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รำถวายพระพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไป ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัย “Clean&Clear” ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าว และขอเชิญร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก ส่วนสื่อสารองค์กร และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์