Home / ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรม-สัมมนา / ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้อง E-Testing 4  อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน  จัดอบรมหลักสูตร การสร้าง VDO lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix สำหรับ Flipped Classroom โดยนางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments

About Wichukorn Dandecha