Organizes a Ceremony in Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak’s Birthday

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายชณวัฒน์ หนูทอง ตำแหน่ง วิศวกร และ นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้แทนหน่วยงานถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เกษมสิทธิ์ จำปาทอง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช  นายสรายุทธ วราโห ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้นำนักศึกษา ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรับชมวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นผู้แทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกร่วมกันถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ตามลำดับ

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไป ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าว และขอเชิญร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566

Organizes a Ceremony in Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak’s Birthday

Organizes a Ceremony in Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak’s Birthday

Organizes a Ceremony in Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak’s Birthday

Organizes a Ceremony in Celebration of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak’s Birthday

                                     

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก ส่วนสื่อสารองค์กร และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์