|

EN

Zoom Training

ขอเชิญผู้ดูแลโปรแกรม Zoom ประจำหน่วยงาน เข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารจัดการโปรแกรม Zoom สำหรับ Admin

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการโปรแกรม Zoom สำหรับ Admin ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลและบริหารจัดการโปรแกรม Zoom สำหรับองค์กรขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง e-Testing 4 อาคารคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการโปรแกรม Zoom ภายในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ลิงก์ https://bit.ly/3IpRqa1 หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ภายใน 73422, 73413

Comments

comments