ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมมาตรการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเวิร์ดเพรส ให้กับบุคลากรหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน  55 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งาน และวิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

Facebook Comments

About Wachirasak Pokakorn