ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประกาศมาตรการใช้บริการเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 พร้อมวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้าง

จากการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรค COVID-19 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และบริการห้องประชุมสำหรับการประชุมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศมาตรการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และบริการต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขอแนะนำวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากไวรัส Covid-19 ดังนี้

  • สร้างภูมิคุ้มกันสม่ำเสมอ ด้วยการออกกำลังกาย และนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง
    รับประทานอาหารมีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง
  • ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้งด้วยน้ำและสบู่ เจลล้างมือ ก่อนกินอาหาร และเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
  • ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
  • เฝ้าระวังตนเอง หากมีไข้ ไอจาม ไม่ควรไปในที่สาธารณะ สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่เข้าใกล้ผู้อื่นในระยะที่ใกล้เกินไป
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
  • หลังจากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อ COVID-19 ก็ตาม
  • สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Nirada Petchkongtong